Bursa Tohumculuk
Türkiye

1986 YILINDAN İTİBAREN TÜRK ÇİFTÇİSİNİN YANINDA TÜRK ÇİFTÇİSİYLE ELELE...AÇIK TOZLANAN / Biber

BT Dİk Dolma 016

Açık saha yetiştiriclliğlne uygun, açık yeşil renk meyveli, dolmalık bir çeşittir.
Meyveleri yukarıya bakar. İnce kabukludur.
Meyveler 6-7 cm boylu, 4-5 cm çapındadır.

Kandİl Dolma

 Açık saha yetiştiriciliğine uygun, açık yeşil renkli meyveli ;dolmaIık bir çeşittir.
İnce kabukludur. Meyve uzunluğu 5-6 cm, meyve çapı 3-4,5 cm. çapındadır.
Tatlıdır. 3-4 lobludur. Meyveleri aşağıya bakar.
Fazla boylanmayan bitki yapısına sahiptir. Meyveler 50-55 günde oigunlaşır.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.

BT Süper Dolma 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygun; açık yeşil renk meyveli, dolmalık bir çeşittir.
Meyve uzunluğu 6-7 cm. ; meyve çapı 5 cm.'dir. İnce kabukludur.
Tatlıdır, 3-4 Iobludur. Meyveleri aşağıya bakar.
Daha boylu bir dolma biber çeşididir. Yaprakları meyveleri iyice örter.
Dekara verimi ortalama 3,5-5 ton'dur.
Bursa Tohumculuk'un özel seleksiyonudur.
Piyasada çok fazla aranan bir çeşıttir.

Doru 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygun, açık yeşil renkli, dolmalık bir çeşittir.
Meyveleri aşağıya bakar. 3-4 lobludur.
İnce etlidir, 7-8 cm. boyundadır, 5-6 cm. çapındadır.

BT Acar

Acı Dolma çeşidimizdir.
İri ve koyu yeşil renkte meyvelidir.
İyi yetiştirme şartlarında meyve boyu 8,5 - 9 cm , meyve eni 5 - 5,5 cm.
Çok güçlü bitki yapısına sahiptir. Bol yapraklıdır.
Meyveler güneş yanıklığına yakalanmaz.
Sıcak dayanımı çok yüksektir.

Çarlİston Bağcı

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Erkenci tiptedir. Meyveleri 15-17 cm.
uzunluğundadır. 2,5 - 3 cm. çapındadır.
Meyveler sarımsı açık yeşil renktedir.
55 günde hasada gelir.
Dekara verimi ortalama 3-4 tondur.
TurşuIuk,sofralık ve özellikle kızartmalık
olarak tüketilen bir çeşittir.
Çünkü kızgın tavada kabuğunu atar,
yerken kabuğu kolayca soyulur.

BT Samsun 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Çok iri çariiston tipindedir.
Daha açık renklidir.
Meyvenin sapa yakın kısmı 3-4 cm.
genişliğindedir.
Meyve boyu 16-18 cm.'dir.
Sarımtrak renktedir. Tatlıdır.
Dekara verimi ortalama 4-5 ton'dur.

BT Çorlu

Acı çarliston biber çeşidimizdir.
Açık saha üretimine uygundur,
Meyveleri 17-18 cm. uzunluğunda
ve 2-2,5 cm. çapındadır.
60 günde hasada gelir.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.

Çarlİston Yalova 341

Açık saha çeşididir.
Meyveleri sarımsı yeşil renktedir.
Tatlıdır. Meyveleri 18-20 cm.
uzunluğunda, 2-3 cm çapındadır.
Ucu sivrídir. 60-65 günde
hasada gelir.
Dekara verim ortalama
3-4 ton'dur.

BT İnce Sİvrİ (Kıl Acı) 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur. Habitüsü kuvvetlidir.
60 cm kadar boylanabilir. Acı çeşittir.
18-23 cm. uzunluğundadır.
Meyvenin sap kısmı hafif körüklüdür. Meyveleri incedir.
60 günde hasada gelir. Hasat periyodu uzundur.
Sofralık tüketime uygundur.
Dekara ortalama verimi 3,5-4 ton'dur.

BT İnce Sİvrİ (Kıl Tatlı) 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur. Habitüsü kuvvetlidir.
60 cm kadar boylanabilir. Tatlı çeşittir.
18-23 cm. uzunluğundadır. Meyvenin sap kısmı hafif körüklüdür.
Meyveleri incedir. 60 günde hasada gelir.
Hasat periyodu uzundur. Sofralık tüketime uygundur.
Dekara ortalama verimi 3,5-4 ton'dur.

BT Burkalem

BT İnce Sivri Kıl Tatlı çeşidimizin
geliştirilmiş versiyonudur.
Sofralık tüketime uygundur.
Meyveleri körüksüzdür.
Meyve uzunluğu 25 cm.'dir.
Çok verimli bir çeşittir.
Meyve kalitesi çok yüksektir.
Tatlı bir çeşittir.

Sarı Sİvrİ (Çorbacı 12)

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Tatlı bir çeşittir.
Meyveler yeşilimsi sarı renktedir.
20-25 cm. uzunluğundadır.
Meyve çapı 1,5 cm.'dir.
Sap kısmı hafif körüklüdür.
Turşuluğa son derece uygun,
yüksek verimli bir çeşittir.
Dekara ortalama verimi 4 ton'dur.

Ilıca 256

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Orta erkencidir. 60-65 günde hasada gelir.
Meyveler 17-18 cm uzunIuğunda,
1,5 cm. çapındadır.
Sap kısmı hafif körüklüdür.
Koyu yeşil renklidir.
Acı bir çeşittir.
Sofralık tüketime ve turşuluğa uygundur.

Demre Sİvrİsİ

Açık saha yetiştiriciliğine uygun, erkenci
bir çeşitlir. 55 günde hasada gelir.
Hasat periyodu uzun olan bir çeşittir.
Sap kısmı körüksüzdür.
Meyveleri 20-25 cm. uzunluğundadır.
Parlak yeşil renklidir. Gevrek yapıdadır.
Meyveleri önce tatlıdır. Mevsim
ilerledikçe, sıcaklıkla beraber acılaşan
bir çeşittir. Dekara verimi 3,5-4 ton'dur.
Nakliyeye dayanıklıdır.

Sürmelİ Bİber

Demre biberinden ince, biraz daha açık renkte, 20 cm. uzunluğunda, tatlı, yemesi zevk veren bir biber çeşididir.

Tatlı Sİvrİ Çetİnel 150

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Alçaktan dallanan, 50 cm. yüksekliğinde bitkileri olan bir çeşittir.
Meyveleri tatlıdır. Açık yeşil renklidir. 60-70 günde hasada gelir.
Meyvelerin sap kısmı körüklüdür. Meyveler 16-17 cm. uzunluğundadır. 1,5 cm. çapındadır.
Taze tüketime ve turşuluğa uygundur.
Dekara verimi 3-4 ton’dur.

BT Burdem 016

Meyveleri 25-30 cm uzunluğunda, çok verimli, düzgün meyveli, albenisi yüksektir.
İhracatçıların çok beğendiği bir çeşittir. Bursa Tohumculuk tarafından geliştirilmiştir.
Başlangıçta tatlı fakat mevsim ilerledikçe acılaşma özelliğine sahiptir.
Parlak yeşil renkte ve gevrek yapıdadır. Dekara verimi ortalama 4-5 ton'dur.

BT Demok

 Bursa Tohumculuk'un yeni seleksiyonudur. Bilinen Demre
biber sınıfında olup; daha koyu renkli, daha verimli ve daha
düzgün meyveli bir çeşittir. Meyve uzunluğu 18-20 cm'dir.
Meyve çapı 2-2,5 cm'dir.TatIıdır.

BT BURLİ

Plastik tünel ve açık saha yetiştiriciliğine uygun;
çarliston tipinde bir çeşittir. Tatlıdır.Meyveleri 19-20 cm. uzunluğunda, 3 cm. çapındadır.
55 günde hasada gelir.Bursa Tohumculuk tarafından geliştirilmiş,
yüksek verimli bir çeşittir. Dekara verimi 4-5 ton'dur.

BT BURSA YAĞLIK 016

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Tatlı bir çeşittir.
Taze tüketime, salça sanayisine,
közlemeye ve kızartmalığa uygundur.
Meyveleri basık ve yassı şekillidir.
Koyu yeşil yapraklıdır.
Olgunlaştığında koyu-parlak kırmızı renktedir.
İyi bakım şartlarında meyve uzunluğu 18-20cm. kadar olabilir.
Meyve genişliği yaklaşık 4-5 cm.'dir.
Kalın etlidir. (4-5 mm.) Yüksek verimlidir.
Dekara verimi 4-5 ton'dur.

BT Bur-Kap

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Tatlı bir çeşittir. Taze tüketime, salça sanayine, közlemeye ve kızartmalığa uygundur.
Meyveleri basık ve yassı şekillidir. Koyu yeşil yapraklıdır. Olgunlaştığında koyu-parlak kırmızı renktedir.
Meyve uzunluğu 16-18 cm. kadar olabilir. Meyve genişliği yaklaşık 6 cm.'dir.Kalın etlidir. (4-5mm.)
Meyveleri ağır çeken yeni çeşidimizdir.

BT Trİlob (Üçburun tİpİ)

Üçburun tipi biber çeşidimizdir.
Plastik tünel ve açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Meyveleri 10-12 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. çapındadır.
Düzgün şekillidir. YeşiI renklidir. Meyveleri gevrek yapıda olup,
yemesi zevk verir. Özellikle kahvaltılık tüketime çok uygundur.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.

BT Beşparmak

Meyveleri toplu halde çıkan bir biber çeşidimizdir.
Acı bir çeşittir.
Meyveler yaklaşık 5 cm. uzunluğunda, 1 cm. genişliğindedir.
Taze tüketim, kurutmalık ve turşuluğa çok uygundur.

BT Kamber

Domates biberi çeşidimizdir. Açık saha üretimine uygundur.
Meyve çapı 8-10 cm. Meyve yüksekliği 4-5 cm'dir.
Meyvesi kendine özgü dilimli yapıdadır. Içinde çok az tohum ihtiva eder.
Salçalık,turşuluk ve taze tüketime uygundur.
Çok hoş bir tadı vardır. Dekara verimi 2-3 ton'dur.

BT Burbİye 016 (Acı)

Açık saha üretimine uygundur.
Bitki boyu yüksektir.Meyveleri 3 cm. uzunluğundadır. 1,2 cm.çapındadır.
Sarımsı yeşil ham meyve rengi vardır. Olgun meyve rengi kırmızıdır.
Acıdır. Yüksek verimlidir.

Bt Yakantop (Acı)

Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Meyveleri hafif basık yuvarlaktır. Meyveleri yukarı bakar.
Ham yeşil meyvesi olgunlaştığında kırmızı olur.
Meyve çapı 3 cm. Meyve yüksekliği 2,5 cm. Acıdır.

BT Burkİta (Tatlı)

 Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Meyveleri yuvarlaktır. Meyveleri aşağıya bakar.
Ham yeşil meyvesi olgunlaştığında kırmızı olur.
Meyve çapı 3 cm. Meyve yüksekliği 2,5 cm. Tatlıdır.