Bursa Tohumculuk
Türkiye

1986 YILINDAN İTİBAREN TÜRK ÇİFTÇİSİNİN YANINDA TÜRK ÇİFTÇİSİYLE ELELE...


Tohumlarımız 5553 kanunun ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak uzmanlarımız denetiminde yetiştirilmektedir. Çeşitlerin safiyet ve çimlenme kontrolu titizlikle yapılmaktadır. Ancak çiftçilerin yetiştirme şartlarından, tarla hazırlığı noksanından, kötü hava koşulundan doğabilecek çimlenme noksanlığı, kötü bakım ve hastalığın yaratacağı verim düşüklüğü, şekil bozukluğu ve benzeri durumlar nedeni ile zarar ziyan talebi kabul edilmez. Bu gibi olabilecek sıkıntılar için şirketimizle mutlaka zamanında temas kurulmalıdır ki uzmanlarımız bitkileri yerinde inceleyebilsin, gerekli tavsiyeleri yapabilsin. Buna uyulmaması durumunda şikayet talepleri dikkate alınmaz. Tarafımızdan kaynaklandığı tespit olunan bir hatadan dolayı Bursa Tohumculuğun sorumluluğu satın alınan tohumun satış bedeli ile sınırlıdır. Bu gibi durumlarda tohum ekimi, bakım ve hasadı esnasında yapıldığı beyan edilen hiç bir masraf tazminatı talep edilemez. Çeşitlerimizin performansı ile ilgili olarak 3. şahısların beyan ve taahhütleri şirketi bağlamaz. Tohum satışlarında şirketimizin nakliye sorumluluğu malın kargo ve ya ambara tesliminde biter. ltilaf hallerinde sadece Bursa Mahkemeleri yetkilidir. Bursa Tohum tarafından satılan tohumun kabulü bu genel satış şartnamesini kabulü demektir.
Bu web sitesinde sunulan çeşitlere ait bilgiler ve resimler ideal yetiştirme koşullarından derlenmiştir. Kötü hava şartları, hastalık ve bakımsızlıklıktan çeşitler normal özelliklerini göstermeyebilir.